Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest MT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w m. Boronów, ul. Częstochowska 16, 42-283 Boronów, KRS: 0000414806.

 
Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.


Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ INFROMACJĘ SMS

Podaj swój numer telefonu, aby otrzymywać newsletter